WEBSITE KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG ONLINE
Nhằm giúp cho Các cơ sở đào tạo có được thông tin đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học sau khi tốt nghiệp ra trường, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội; Các doanh nghiệp có được thông tin đầy đủ về chất lượng sản phẩm hàng hóa, chất lượng phục vụ, chất lượng bảo hành sản phẩm.
Chúng tôi xây dựng website Khảo sát với chức năng vượt trội cho phép soạn thảo các phiếu khảo sát phức hợp, phiếu khảo sát đa nhóm tiêu chí với mỗi nội dung khảo sát, mỗi nội dung khảo sát có thể tùy chọn một hoặc nhiều mức độ đánh giá; Phiếu khảo sát được thiết kế thuận tiện cho việc cung cấp, phản hồi đánh giá. Đơn vị cung cấp dịch vụ có được đánh giá khảo sát của khách hàng để cải tiến, người quản lý có một cơ sở dữ liệu đầy đủ phục vụ cho việc phân tích, có bản lưu phiếu khảo sát của khách hàng phục vụ minh chứng!
Xin Quý vị vui lòng nhận mã xác nhận và điền vào phiếu điều tra gửi lại cho chúng tôi.
Phiếu góp ý kiến về phục vụ đào tạo của TT CNTT luôn mở với mã xác nhận là "ykien"
Mọi ý kiến đóng góp khác xin gửi về theo địa chỉ sau:
Trung tâm Công nghệ thông tin - Tầng 4 - Nhà A7
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Số 298-Đường Cầu Diễn-Minh Khai-Bắc Từ Liêm- Thành phố Hà Nội
ĐT: 024.37655121-ext: 206
Xin chân thành cảm ơn!

Cho ý kiến khảo sát


Đăng nhập quản lý

image not found!
Nhớ mật khẩu: